Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas. Jako doklad o záruce vystavuje www.egofashion.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, DPD, GEIS zkontrolovat balíček. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

Při nákupu na IČO nebo při nákupu jako právnická osoba platí záruka 1 rok. 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  • Zboží bylo poškozeno živly.

3. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) nebo jiným způsobem doložte, že zboží bylo nakoupeno u nás a spolu se zbožím zašlete na adresu:

Ego Fashion, s. r. o., Smetanovo náměstí 3800, 580 01 Havlíčkův Brod

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář reklamační list. Tento formulář nemusíte využít a není podmínkou pro reklamování zboží.

  1. Jakmile zboží bude doručeno do záručního servisu nebo na centrálu společnosti Ego Fashion, s. r. o., Smetanovo náměstí 3800, 580 01 Havlíčkův Brod. Pracovník servisu nebo naší provozovny potvrdí přijetí reklamovaného zboží. Informuje zákazníka o způsobu reklamace a doby trvání reklamace a to vše e-mailem.
  2. Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace zákazníka informují o vyřízení reklamace e-mailem a vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží nebo ho zašlou po domluvě s kupujícím na adresu kupujícího.

4. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 2.3.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.